7 października 2022

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na ul. Kościuszki w poniedziałek, 10 października nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa nastąpi od godz. 08.00 do godz. 17.00 dla mieszkańców ulic 1 Maja, Jana Pawła II, Kościuszki, Traugutta, Polnej, Prądzyńskiego, Kilińskieg

Czytaj więcej

7 października 2022

Spotkanie z żywą historią w Muzeum Kolejnictwa

Wagon pancerny i jeden dzień z życia pracowników Straży Ochrony Kolei, w tym szkolenia, patrol i codzienne czynności – 15 października Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zaprasza na niezwykłą podróż do przeszłości. W sobotę, 15 października w muzeum odbędzie się spotkanie z żywą historią. Rekonstruktorzy GRH Osiemnasty Kołobrzeski przygotują

Czytaj więcej

6 października 2022

Przebudowa drogi w Starym Jaworowie: prace trwają

Ponad 3 miliony złotych będzie kosztować przebudowa droga w Starym Jaworowie. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2022 r. Prace remontowe rozpoczęły się w lipcu 2022 r. W ramach zadania zostanie wykonana nowa droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do wyjazdu w stronę Bolesławic o długo

Czytaj więcej
Więcej aktualności

Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

3 października 2022

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objęteg

Czytaj więcej

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

30 września 2022

Do 12 października potrwają konsultacje, w ramach których można zgłaszać uwagi dotyczące programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Treść zarządzenia dostępna na stron

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

18 lipca 2022

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Czytaj więcej

Wyrok Rzeczypospolitej Polskiej

27 czerwca 2022

Sąd Rejonowy w Świdnicy VI Wydział Karny przesyła odpis prawomocnego wyroku w sprawie o sygn.. akt VIK 1474/20 z dnia 29.09.2021 r. dot. Adama Stankiewicza i Pawła Stankiewicza.

Czytaj więcej