Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

ogłoszenia

Obwieszczenie burmistrza Jaworzyny Śląskiej

26 kwietnia 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska. 

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Pastuchowie

24 kwietnia 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: - Pastuchów Działka nr 221/2 o pow. 0,1500 ha Cena wywoławcza: 106 500,00 zł Godz. przetargu -1000 Księga wieczysta Nr SW1S/00020949/6 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nieruchomość...

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Starym Jaworowie

24 kwietnia 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: - Stary Jaworów Działka nr 222/108 o pow. 0,2221 ha Cena wywoławcza: 170 000,00 zł Godz. przetargu -1100 Księga wieczysta Nr SW1S/00050518/5 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie sportowo-rekreacyjnym. Na działce znajduje się...

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Milikowicach

24 kwietnia 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: - Milikowice Działka nr 123 o pow. 0,3500 ha Cena wywoławcza: 350 000,00 zł Godz. przetargu -1200 Księga wieczysta Nr SW1S/00020296/3 Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w obszarze...

Zapytanie ofertowe na prace remontowe w kościele w Milikowicach

12 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Milikowicach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Remont kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Milikowicach". Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/parafii.milikowice/posts/... oraz w załączniku pod ogłoszeniem.

Zapytanie ofertowe na prace remontowe fresków

11 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Barbary w Pastuchowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Odsłonięcie i konserwacja średniowiecznych fresków i detali architektonicznych z XIII – XVI w. odkrytych w kościele św. Barbary w Pastuchowie - etap II ”. Więcej informacji na stronach: http://pastuchow.pl/zapytanie%20ofertowe.pdf http://pastuchow.pl/program_prac.pdf http://pastuchow.pl/pozwolenie_DWKZ.pdf a także w załączniku pod ogłoszeniem.

Zapytanie ofertowe na prace remontowe ambony

8 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na prace konserwatorskie przy ambonie. Treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej parafii: https://parafia.jaworzyna.net/wordpress/?page_id=235 oraz w załączniku pod tekstem.

Zapytanie ofertowe na prace remontowe ołtarza

8 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej parafii: https://parafia.jaworzyna.net/wordpress/?page_id=235 oraz w załączniku pod tekstem.

Ogłoszenie o naborze wniosków 14.03.2024

14 marca 2024

Gmina Jaworzyna Śląska, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LV/3/24 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2024 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków 1.03.2024 r.

1 marca 2024

Gmina Jaworzyna Śląska, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LV/3/24 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2024 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 16.02.2024

23 lutego 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Cienia w obrębie Piotrowice Świdnickie. 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 15.02.2024

23 lutego 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie, przebudowę rowu w obrębie Piotrowice Świdnickie. 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

23 lutego 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę odcinka rowu chłonnego w obrębie Piotrowice Świdnickie. 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

23 lutego 2024

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłycenia na gazociągu. 

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego

13 lutego 2024

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości. 

Przetarg ograniczony pisemnych ofert na dzierżawę

24 stycznia 2024

Krajowy Ośrodek Wsparci Rolnictwa OT Wrocław ogłasza przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę dla rolników indywidualnych. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości pochodzące z "Gospodarstwa Stary Jaworów".