Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert 15.07.2024

16 lipca 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2024 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-104-b-2024-z...

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego z dnia 21.06.2024 r.

27 czerwca 2024

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego z dn. 21.06.2024 r.

26 czerwca 2024

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa w miejscu przekroczenia rzeki Pełcznica – dz. nr 210, obręb Pasieczna” w ramach zadania: „Gazociąg Żarów...

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w Muzeum Kolejnictwa

19 czerwca 2024

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji.  Więcej informacji na stronie ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH FODPS/PŁ/1/2024 » Muzea Techniki

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

11 czerwca 2024

Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski będzie prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).  Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 5 czerwca...

Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR 2014-2023

10 czerwca 2024

Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" zaprasza do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez społeczność (LSR), która znajduje się poniżej. Zmiany w dokumencie i załączniku zostały dokonane poprzez wykreślenia oraz naniesienia w kolorze czerwonym (zmiany wynikają z przeliczenia tzw. różnic kursowych oraz z niewykorzystanych środków na jednym wskaźniku i przeniesienie ich na inne)....

Otwarty konkurs ofert

7 czerwca 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2024 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-79-b-2024-z-...

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego z dn. 24 maja

29 maja 2024

Wojewoda dolnośląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „ZZU Czechy. Likwidacja istn. ZZU Czechy i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów – ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów – ZZU Olszany 2”.

Obwieszczenie burmistrza Jaworzyny Śląskiej

26 kwietnia 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska. 

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Pastuchowie

24 kwietnia 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: - Pastuchów Działka nr 221/2 o pow. 0,1500 ha Cena wywoławcza: 106 500,00 zł Godz. przetargu -1000 Księga wieczysta Nr SW1S/00020949/6 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nieruchomość...

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Starym Jaworowie

24 kwietnia 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: - Stary Jaworów Działka nr 222/108 o pow. 0,2221 ha Cena wywoławcza: 170 000,00 zł Godz. przetargu -1100 Księga wieczysta Nr SW1S/00050518/5 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie sportowo-rekreacyjnym. Na działce znajduje się...

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Milikowicach

24 kwietnia 2024

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: - Milikowice Działka nr 123 o pow. 0,3500 ha Cena wywoławcza: 350 000,00 zł Godz. przetargu -1200 Księga wieczysta Nr SW1S/00020296/3 Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w obszarze...

Zapytanie ofertowe na prace remontowe w kościele w Milikowicach

12 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Milikowicach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Remont kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Milikowicach". Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/parafii.milikowice/posts/... oraz w załączniku pod ogłoszeniem.

Zapytanie ofertowe na prace remontowe fresków

11 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Barbary w Pastuchowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Odsłonięcie i konserwacja średniowiecznych fresków i detali architektonicznych z XIII – XVI w. odkrytych w kościele św. Barbary w Pastuchowie - etap II ”. Więcej informacji na stronach: http://pastuchow.pl/zapytanie%20ofertowe.pdf http://pastuchow.pl/program_prac.pdf http://pastuchow.pl/pozwolenie_DWKZ.pdf a także w załączniku pod ogłoszeniem. 

Zapytanie ofertowe na prace remontowe ambony

8 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na prace konserwatorskie przy ambonie. Treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej parafii: https://parafia.jaworzyna.net/wordpress/?page_id=235 oraz w załączniku pod tekstem.

Zapytanie ofertowe na prace remontowe ołtarza

8 kwietnia 2024

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej parafii: https://parafia.jaworzyna.net/wordpress/?page_id=235 oraz w załączniku pod tekstem.