Gmina Jaworzyna Śląska kładzie nacisk na współpracę międzynarodową. Nie tylko współpracuje z partnerami zagranicznymi, ale też realizuje unijne projekty.

Mianem miast partnerskich określa się miasta i gminy, które, podpisując dokument o partnerstwie, zobowiązują się do współpracy i wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Takie kontakty służą rozwojowi samorządów, ale też pomagają w nawiązaniu bezpośredniej współpracy między przedsiębiorcami. Służą młodzieży szkolnej, studentom, sportowcom oraz artystom.

Jaworzyna Śląska współpracuje z czterema miastami – dwoma niemieckimi, czeskim i francuskim.

TEPLICE - Czechy

Teplice nad Metui leżą na północnym wschodzie Czech, niedaleko od zbudowanych z piaskowca skał teplickich, które tworzą skomplikowany labirynt skalnych miast. Miasto położone jest nad rzeką Metują na wysokości 460 metrów nad poziomem morza.

Jak wiele europejskich miast, także Teplice nad Metui początki swego osadnictwa datują na okres średniowiecza. Pierwsze wzmianki pisemne o osadzie nazywanej Teplice pochodzą z XIV wieku. Najprawdopodobniej już w połowie XIII wieku na terenie dzisiejszych Teplic istniały podgrodzia przyległe do ówczesnych osad warownych.

W okresie między XV i XX wiekiem Teplice tak jak i całe Czechy przechodziły przez różne „burze” dziejowe, takie jak wojny religijne i wiosna ludów.

Współpraca miedzy Jaworzyną Śląską a Teplicami nad Metui oficjalnie rozpoczęła się 18 maja 1996 roku podpisaniem „Porozumienia o partnerskiej współpracy”. Od 1996 r. przedstawiciele samorządów i mieszkańcy obydwóch zaprzyjaźnionych miast spotykają się regularnie na corocznych imprezach odbywających się w Teplicach nad Metui i Jaworzynie Śląskiej.


PFEFFENHAUSEN - Niemcy

PFEFFENHAUSEN herb

Markt Pfeffenhausen to miasto leżące we wschodniej Bawarii. Miejscowość położona jest w górnym biegu rzeki Laaber, na wysokości ok. 480 metrów nad poziomem morza.

Powstanie Pfeffenhausen przypuszczalnie przypada na VIII wiek. W IX stuleciu miejscowość należała do rodu von Ebersberg. Pierwsza pisemna wzmianka to dokument z XI wieku poświadczający przekazanie Pfeffenhausen tamtejszemu klasztorowi benedyktyńskiemu z Ebersbergu. Klasztor figurował w dokumentach jako właściciel Pfeffenhausen do ok. 1600 roku, potem miasto przeszło pod władanie klasztoru jezuitów z Monachium i ok. 1782 w posiadanie zakonu maltańskiego. Prawo targowe miejscowość otrzymała w XIV w. Po wybudowaniu umocnień nadano Pfeffenhausen pieczęć. Historia miejscowości jest także historią zarazy, głodu, śmierci, powodzi i pożarów. W 1584 roku miasto zostało zniszczone przez powódź, a podczas wojny trzydziestoletniej, w roku 1632, Pfeffenhausen zostało złupione przez Szwedów. Obecny wygląd miasta utrwalił się po odbudowie, którą przeprowadzono po pożarze w 1779 roku.

Współpraca między Jaworzyną Śląską a Markt Pfeffenhausen oficjalnie rozpoczęła się 16 września 2001 roku, kiedy podpisano „Porozumienie o partnerskiej współpracy”.
Od 2001 r. władze i mieszkańcy obydwóch zaprzyjaźnionych miast spotykają się regularnie na corocznych imprezach odbywających się w Markt Pfeffenhausen i Jaworzynie Śląskiej.


PEYREMALE - Francja

PEYREMALE herb

Peyremale to niewielka, lecz bardzo urokliwa miejscowość położona na południu Francji, w departamencie Gard, który jest częścią malowniczej krainy o nazwie LANGWEDOCJA - ROUSSILLON. Powierzchnię Peyremale, wynoszącą 862 hektarów, zamieszkuje ok. 300 osób.

Położenie geograficzne i warunki naturalne sprawiły, że na terenie Peyremale na szeroką skalę rozwinęła się produkcja doskonałego francuskiego wina, którego jakość doceniana jest przez wytrawnych smakoszy.

Pomysłodawcą współdziałania między gminami było Stowarzyszenie Polonii francuskiej "Pol-France", które ma swoją siedzibę właśnie w Peyremale. Decyzję o woli nawiązania współpracy podjęła Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwałą Nr XXXIV/103/04 z dn. 9.12.2004 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Peyremale z Francji. Oficjalne podpisanie „Aktu bliźniaczego” odbyło się 6 listopada 2005 roku.


Langwedocja - Roussillon

Kraina nizinna, położona między Masywem Centralnym i Morzem Śródziemnym, Pirenejami a Rodanem i ciągnąca się od Marsylii po granicę z Hiszpanią. Region obejmuje 5 departamentów: Lozere, Gard, Herault, Aude i Pyrenees-Orientales. Jest on dobrze rozwinięty gospodarczo dzięki licznie występującym bogactwom mineralnym i ciepłemu klimatowi śródziemnomorskiemu sprzyjającemu rolnictwu. Tu właśnie znajduje się 30% winnic francuskich. Region ten może się również poszczycić wieloma ciekawymi miejscami pełnymi pamiątek z przeszłości, m.in. średniowieczny zamek w Carcasonne, stare rzymskie miasto Nimes, twierdze Katarów, czy też rzymski akwedukt Pont du Gard.


OSTRITZ - Niemcy

OSTRITZ to miejscowość położona w powiecie Zittau w Saksonii, 140 km od Jaworzyny Śląskiej i wraz z niewielkim okręgiem Leuba tworzy jeden region pod względem administracyjnym. Obszar miasta obejmujący 2339 ha, zamieszkuje ponad 2 900 osób. W mieście funkcjonuje ochotnicza straż pożarna, przedszkole, szkoła średnia, dom opieki i spokojnej starości, biblioteka dla dorosłych i dzieci oraz liczne stowarzyszenia i kluby, m.in. kluby młodzieżowe i dziecięce, w ramach których działa „Teatr bez Granic” a także „kółko”, którego członkami są również polskie dzieci.

Pierwszą osadę na terenie obecnego miasta założyła w V w. ludność słowiańska. Na przełomie XII i XIII w. nad Nysą, w części pomiędzy Zittau i Görlitz powstało wiele niemieckich miasteczek, m.in. Ostritz, które pod panowaniem cesarza Karola IV otrzymało nowe prawa i przywileje. Pomimo cesarskich prerogatyw, prawnie nie nadano mu statusu miasta królewskiego, jak Zittau i Görlitz, gdyż nie posiadało ratusza, murów obronnych ani bramy wjazdowej. Ostritz rozwinęło się dzięki niezwykłej wytrwałości i samozaparciu mieszkańców, którzy przy wsparciu Klasztoru St. Marienthal, uczynili swoje miasto równorzędnym w stosunku do istniejących już na tym terenie. Pozostałe saksońskie miasta bacznie obserwowały procesy zachodzące w Ostritz. W 1368 r. w Zittau odbyło się posiedzenie radnych, którzy stwierdzili, że mieszkańcy Ostritz naruszyli prawa miejskie poprzez rozpoczęcie budowy własnego ratusza oraz murów okalających miasto. 9 grudnia 1368 r. mieszkańcy Zittau i Görlitz najechali Ostritz i zniszczyli fortyfikację miasta. W 1405 r. odbudowano ratusz, który stanął na rynku w Ostritz i choć miasto w swojej późniejszej historii niszczone było pożarami, pierwotne założenia i podstawy miasta pozostały te same.

W latach 1873 - 1875 zbudowano drogę kolejową prowadzącą z Zittau do Görlitz. W 1884 r. pomiędzy Ostritz i rzeką Nysą rozwinął się przemysł tkacki i kaletniczy, wybudowano przędzalnie tkanin jedwabnych.

W połowie XX w. większość zakładów tekstylnych zostało znacjonalizowanych i ludność zaczęła koncentrować się na rolnictwie. Działania mieszkańców skupiły się na reorganizacji gospodarki, rozwoju infrastruktury, przez co bardzo wzrosła konkurencyjność Ostritz. Położenie miasta, a w nim pięknego zabytku - klasztoru, uczyniono jego największym atutem.

W latach 90. ubiegłego stulecia przeprowadzono gruntowną renowację istniejących obiektów oraz wybudowano wiele nowych i dziś miasto może poszczycić się zadbanym i przyciągającym turystów wizerunkiem. W 1995 r. wybudowano nową halę sportową, a rok później remizę strażacką. W 1994 r. Gmina Ostritz wraz z miasteczkiem Leuba stały się jedną jednostką administracyjną.

Do piękniejszych zabytków należy klasztor St. Marienthal, którego pochodzenie datuje się na XIII wiek. Dziś wokół klasztoru znajduje się cały kompleks budynków z doskonale wyposażonymi pomieszczeniami - aulami, w których odbywają się liczne konfenecje międzynarodowe. Miasto zostało wyróżnione podczas Targów EXPO 2000 w Hannoverze i uznane zostało jako wzorcowe pod względem wykorzystania odnawialnych (ekologicznych) źródeł energii.

10 maja 2006 r. Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Ostritz z Republiki Federalnej Niemiec. 23 maja 2006 r. burmistrz Ostritz Friedrich Tschirner i burmistrz Jaworzyny Śląskiej Halina Dydycz podpisali deklarację o nawiązaniu partnerskiej współpracy, która stała się podstawą do ubiegania się o środki unijne pochodzące z programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). Deklaracja pozwoliła Gminie Jaworzyna Śląska na złożenie wniosków o dotację dwóch projektów: budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej. Umowa statuująca nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami została podpisana 27 sierpnia 2006 r. w Jaworzynie Śląskiej.