O Jaworzynie Śląskiej

Gmina Jaworzyna Śląska położona jest w powiecie świdnickim w województwie dolnośląskim. Leży w środkowej części Przedgórza Sudeckiego, pomiędzy masywem Ślęży na wschodzie, a krawędzią środkowej części Sudetów.

Transport

Gmina zlokalizowana jest w pobliżu ważnych szlaków transportowych – autostrady A4 (w odległości 18 km), drogi krajowej nr 5 (4 km), drogi ekspresowej S3 (19 km) i drogi krajowej nr 35 (2.5 km). Trasy te łączą tereny gminy ze stolicą regionu, pozostałymi aglomeracjami, jak i przejściami granicznymi z Czechami i Niemcami.

Jaworzyna Śląska to także ważny węzeł kolejowy – krzyżuje się tu linia nr 137 (Katowice – Legnica) oraz linia nr 247 (Wrocław – Jelenia Góra). Obie linie czynne są w ruchu pasażerskim i towarowym, ponadto w obrębie stacji Jaworzyna Śląska zlokalizowany jest zespół bocznic kolejowych, podobnie w pobliżu terenów inwestycyjnych w Pasiecznej (Strefa Przemysłowa Jaworzyna Śląska).

Atrakcje turystyczne

Jedną z największych atrakcji turystycznych gminy jest Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ponadto liczne zabytki techniki i zabytkowe zabudowania stacji kolejowej, a także pałac, założenia urbanistyczne folwarku i walory przyrodnicze okolic Bagieńca. Poza gminą, w promieniu 20 km: Świdnica (średniowieczne Stare Miasto, kościół Pokoju wpisany na Listę Międzynarodowego Dziedzictwa UNESCO i Katedra wpisana na listę Pomników Historii), Strzegom (średniowieczne Stare Miasto, Bazylika Mniejsza), Świebodzice (średniowieczne Stare Miasto), Książ (zamek Bolków Świdnickich, jeden z 3 największych obiektów zamkowo-pałacowych w Polsce).

Dane demograficzne

Populacja gminy (dane za rok 2019): 10.297 osób, w tym w wieku produkcyjnym 6.477 osób, dla powiatu świdnickiego odpowiednio 157.617 i 95.522 osoby.

Stopa bezrobocia w gminie: 6.2% (2018).

Pracujący w gminie według sektorów: przemysł i budownictwo (67.3%), usługi finansowe i ubezpieczeniowe (20.0%), handel, transport, usługi (7.8%), rolnictwo (4.9%).

Edukacja

W powiecie świdnickim młodzież kształci się w 29 liceach ogólnokształcących, 8 technikach, 12 zasadniczych szkołach zawodowych i 14 szkołach policealnych. Na poziomie wyższym dla mieszkańców gminy dostępne są uczelnie Wrocławia (3. największe centrum akademickie w kraju) oraz aglomeracji wałbrzyskiej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi filia w Świdnicy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Politechnika Wrocławska, filia w Wałbrzychu).

Spośród rzadszych kierunków kształcenia w regionie można wymienić zawody: elektryk, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych (Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy).


Dlaczego warto zainwestować w Jaworzynie Śląskiej

Najważniejsze sektory gospodarki Gminy Jaworzyna Śląska to logistyczny, ceramiczny, maszynowy, metalowy, motoryzacyjny, wydobywczy i rolno-spożywczy. Największe przedsiębiorstwa działające w gminie: ZPS Karolina sp. z o.o. (branża ceramiczna), Grupa B&W (branża metalowa) i Zebra sp. z o.o. (branża meblowa).

Atuty inwestycyjne gminy:

- lokalizacja – w centrum Dolnego Śląska, w otoczeniu silnych ośrodków gospodarczych

- zintegrowana społeczność lokalna, stosunkowo młoda populacja w stosunku do wskaźników ogólnopolskich

- komunikacja – węzeł ważnych linii kolejowych, dobre skomunikowanie drogowe, nowe projekty inwestycyjne w obszarze transportu

- uzbrojenie – wystarczające zasoby wody pitnej, dostęp do nowoczesnej oczyszczalni ścieków i ekologicznego wysypiska odpadów, sieci uzbrojenia podziemnego w mieście, rozbudowana sieć komunikacji drogowej i zespoły bocznic kolejowych

- przygotowane grunty inwestycyjne

- węzeł drogowo-kolejowy i centrum przeładunkowe jako zalążek terminala intermodalnego

- aktualnie większość mieszkańców pracuje poza terenem gminy, co można rozpatrywać jako szansę na zwiększone zainteresowanie zatrudnieniem na terenie gminy w przypadku firmy inwestującej w Jaworzynie Śląskiej.


Ponadto na terenie gminy planowane są inwestycje w infrastrukturę:

- DROGOWĄ: projektowany przebieg drogi ekspresowej S5 przez teren gminy Jaworzyna Śląska (obecnie na etapie wyboru korytarza przebiegu drogi), planowany węzeł na drodze wojewódzkiej 382 pomiędzy miejscowościami Tomkowa i Stary Jaworów (na terenie gminy), bez względu na ostateczny wybór korytarza drogowego;

- KOLEJOWĄ: linia kolejowa 137 – stopniowe remonty i przebudowy w celu dostosowania infrastruktury do tzw. kolei dużych prędkości, nowy przystanek kolejowy w Pasiecznej w bezpośredniej bliskości Strefy Przemysłowej w Jaworzynie Śląskiej.


Wsparcie dla inwestora

ULGI I ZACHĘTY

 • POZIOM LOKALNY

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakość obsługi inwestora w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej utworzono  Punkt Obsługi Inwestora.  Wykwalifikowana kadra służy wsparciem i opieką.

Pracownik Punktu Obsługi Inwestora:

 • asystuje inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
 • udzieli wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • zapewni opiekę proinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).
 • POZIOM REGIONALNY

Centrum Obsługi Inwestora DAWG

Funkcję certyfikowanego regionalnego partnera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA (PAIH) na Dolnym Śląsku pełni Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Status ten narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Personel COI działa według standardów określonych przez PAIH, został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczną jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. COI posiada też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z PAIH przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów. którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

https://dawg.pl/inwestor/

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”  powstała w roku 1997 i obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin zlokalizowanych w 3 województwach południowo - zachodniej Polski (województwo dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie). Dzięki inwestycjom światowych gigantów jak Toyota, Mercedes, Volkswagen czy Umicore, w południowo-zachodniej Polsce rozwija się nie tylko branża motoryzacyjna, ale również gałęzie pokrewne jak obróbka metali i tworzyw sztucznych czy usługi logistyczne i magazynowe dla tego sektora. Blisko 50% firm działających w WSSE to przedstawiciele małego i średniego biznesu. W strefie zainwestowały również mikroprzedsiębiorstwa. WSSE „INVEST-PARK” wyróżniono również za dynamikę rozwoju firm, które ulokowały w niej swoje zakłady. Uznanie zyskał przede wszystkim kolejny projekt Toyota Motor Manufacturing Poland. Dzięki inwestycjom japońskiego koncernu Polska stała się drugim, poza Azją, centrum produkującym nowoczesne napędy hybrydowe. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest szczególnie polecana na lokowanie inwestycji w Europie i doceniana za jakość i kompleksowość obsługi przedsiębiorców.

Atuty i sukcesy SSE:

 • ulga w podatku dochodowym do 55% kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników,
 • atrakcyjne grunty inwestycyjne w południowo-zachodniej Polsce,
 • strategiczne położenie w Europie Środkowej,
 • 66% populacji w wieku produkcyjnym (wyspecjalizowani pracownicy, ośrodki akademickie),
 • możliwość wynajmu już istniejących nieruchomości (hale oraz powierzchnie biurowe),
 • wsparcie spółki WSSE „INVEST-PARK” na etapie realizacji inwestycji oraz podczas prowadzenia działalności,
 • grupa zakupowa obniżająca koszty opłat za media,
 • klub tematyczne dla pracowników firm strefowych: HR, Księgowy, Strefa Eksportera (spotkania z ekspertami, webinaria),
 • program współpracy branżowych szkół z przedsiębiorcami - Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”,
 • klastry branżowe.

Wyniki i wyróżnienia:

 • Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie: ok. 33 mld zł
 • Łączne zatrudnienie na terenie Strefy: ok. 65 tys. pracowników
 • Sektory wiodące: motoryzacja, spożywcza, opakowaniowa, AGD
 • WSSE „INVEST-PARK” została wyróżniona w rankingu fDi Magazine „Global Free Zones of the Year”. Strefa uznana została za najlepsze miejsce dla inwestycji branży motoryzacyjnej.
 • Pod koniec 2019 r. otrzymała nagrodę Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perła Innowacji.

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/walbr...

 • POZIOM KRAJOWY

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

PAIiH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_St...

Kontakt do PAIH
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl

Sekretariat Zarządu: +48 22 334 99 05

Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem:

https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy


Oferta lokalizacyjna

Niniejsza potencjalna oferta inwestycyjna nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i jest informacją o nieruchomościach Gminy Jaworzyna Śląska, które mogą być przeznaczone do zbycia. Sprzedaż terenów odbywa się na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami w formie publicznego przetargu (procedura może być zrealizowana w ciągu 3 miesięcy).

Strefa Przemysłowa Jaworzyna Śląska. Tereny objęte Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”

Jaworzyna Śląska - Pasieczna, działki 397/1, 397/2

Informacja o terenach w ogólnopolskiej bazie PAIH: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/02-235

Broszura informacyjna: https://baza.paih.gov.pl/api/public/brochure/offer/02-235


Kontakt dla inwestora

Punkt Obsługi Inwestora

Justyna Chrebela

j.chrebela@jaworzyna.net

+48 (074) 85 88 230

Elżbieta Wojewoda

e.wojewoda@jaworzyna.net

+48 (074) 84 89 233

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej

58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9

tel. centrala: +48 (074) 85 88 230

faks: +48 (074) 85 88 253

e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

pn. - pt.: 7:30 - 15:30