Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Zlokalizowane jest na terenie najstarszego węzła kolejowego na terenie Dolnego Śląska. Zajmuje teren ponad 2.5 ha otwartej przestrzeni. Na 3 km torów zgromadzono 150 zabytkowych pojazdów kolejowych – lokomotyw, wagonów i pojazdów specjalistycznych dokumentujących historię techniki kolejowej w XIX i XX wieku.

Misja muzeum realizowana jest w formule żywego muzeum techniki, takiego które w swojej działalności wykorzystuje zabytkowe i sprawne pojazdy i urządzenia. We wszystkie weekendy w obiekcie organizowane są przejazdy zabytkowym taborem kolejowym.

Ozdobą jaworzyńskiej kolekcji jest zabytkowa, sprawna lokomotywa parowa TKt48-18 z 1951 r., która wraz z zestawem 3 wagonów osobowych Ci / Bi z lat 20-tych XX wieku w wybrane weekendy przemierza kolejowe szklaki Dolnego Śląska, prowadząc pociągi specjalne dla wszystkich chętnych.

Na co dzień w muzeum spotkać można też inne sprawne pojazdy szynowe – m.in. unikatowe drezyny kolejowe Warszawa M20, najstarszą czynną lokomotywę spalinową w Polsce, Deutz OMZ 117R z 1940 r. czy polskie lokomotywy 409Da-1 czy 410D-51.

https://muzeumkolejnictwa.pl/

Muzeum Techniki Rolniczej na Śląsku w Piotrowicach Świdnickich

Budowniczym dworu w Piotrowicach Świdnickich był Jacob von Zedlitz. Budowę prowadził w latach 1585 – 1590. Majątek przez lata stopniowo tracił na znaczeniu i popadał w długi. Istotny remont przeprowadzono dopiero w 1799 roku, gdy właścicielem obiektu został hrabia Nikolas August Wilhelm von Burghaus. Nowy właściciel, filantrop, budowniczy, członek licznych stowarzyszeń, finansował wiele działań charytatywnych i naukowych. Był pomysłodawcą i inwestorem jednego z pierwszych na kontynencie żeliwnego mostu zbudowanego w pobliskich Łażanach.

Przez wiek XIX i do 1945 roku wieś, a wraz z nią dwór i folwark przeżywały okres rozwoju. Dwór poddany był kolejnym przebudowom, a folwark - rozbudowie i unowocześnieniu. Po 1945 roku dobra piotrowickie były zrujnowane i nieużywane. W latach 1972-1976 przeprowadzona została częściowa konserwacja dworu, wykonano nową więźbę dachową.

Obecnie w ramach działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska prowadzone są prace adaptacyjne kompleksu dworu i folwarku na cele planowanego Muzeum Techniki Rolniczej na Dolnym Śląsku. W remontowanych obiektach powstaje „Żywy Folwark” – muzeum, w którym prezentowana będzie nie tylko historia rozwoju rolnictwa, ale także przedstawione będzie życie w gospodarstwach rolnych XIX i początku XX wieku.

W muzeum, po zakończeniu prac remontowych i adaptacyjnych funkcjonować będą: stodoły, chlewnie, stajnie, kurniki, spichlerz, kuźnia. Obiekty pełnić będą swoje pierwotne funkcje. Zobaczyć będzie można typowe dla historii śląskiego rolnictwa zwierzęta hodowlane. Na pobliskich polach uprawiane będą rośliny charakterystyczne dla gospodarki Dolnego Śląska z przełomu XIX i XX wieku jak len, konopie czy czerwień. Ważną częścią muzeum będzie ekspozycja maszyn stosowanych w rolnictwie w XIX i XX wieku.

https://www.muzeatechniki.pl/projekty/