1 grudnia 2023

Ruszają rezerwacje w hali sportowo-edukacyjnej

Od poniedziałku, 4 grudnia hala sportowo-edukacyjna przy ul. Świdnickiej 15 a w Jaworzynie Śląskiej, wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na treningi i ćwiczenia sportowe, zostanie udostępniona do użytku dla mieszkańców naszej gminy i klubów sportowych. Pieczę nad dostępem do niej będzie sprawował Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

Czytaj więcej

1 grudnia 2023

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej: dostępny jest raport

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Opublikowano raport diagnostyczno-strategiczny istniejącego stanu oraz sytuacji mobilnościowej SUMP (załącznik do tekstu). Będzie on bazą do dalszych prac projektowych w ramach SUMP. Przypomnijmy, planem objęte zostaną gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Gł

Czytaj więcej

30 listopada 2023

Ruszyli na pomoc sąsiadom. Zebrali prawie 7 tys. złotych

Pożar zabrał im dorobek życia. Dlatego społeczność Szkoły Podstawowej w Pastuchowie – rodzice, uczniowie i nauczyciele – ruszyła z akcją pomocy. Zorganizowali kiermasz słodkości, z którego całkowity dochód przeznaczono na pomoc pogorzelcom. Kiermasz zorganizowano w piątek, 24 listopada. Każdy, kto w tym dniu odwiedził szkołę, mógł nabyć pyszne cia

Czytaj więcej
Więcej aktualności

Ogłoszenia

Obwieszczenie burmistrza

27 listopada 2023

Obwieszczenie burmistrza Jaworzyny Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska. 

Czytaj więcej

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym

21 listopada 2023

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza I nieograniczony ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2023 r. - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica.

Czytaj więcej

Nabór na członków komisji konkursowej

17 listopada 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miejskim

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 25.10.2023

24 października 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących zasób własności rolnej Skarbu Państwa.

Czytaj więcej