Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Realizowane projekty

Przebudowa drogi gminnej nr 111243D ul. Słowackiego w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 2 469 048,58 zł Kwota dofinansowania: 1 383 835,05 zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.06.2023 r. Zadanie obejmuje przebudowę wraz z rozbudową drogi przy ul. Juliusza Słowackiego w Jaworzynie Śląskiej w tym min. b

Przebudowa drogi gminnej nr 111232D ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 3 770 544,00 zł Kwota dofinansowania: 3 016 435,20 zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.03.2024 r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Ekerta wraz z: budową sieci kanalizacji deszczowej budową i przeb

Przebudowa drogi gminnej nr 111241D ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 2 153 184,00 zł Kwota dofinansowania: 1 722 547,20 zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.03.2024 r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i kablowe

Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków: - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Całkowita wartość inwestycji: 1 092 213,50 zł Kwota dofinansowania: 294 700,00 zł - dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie Kwota dofinansowania:294 773,00 zł Przedmiotem inwestycji jest budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności

Budowa przejść dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 111229D ul. Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 909 753,95 zł Kwota dofinansowania: 720 694,40 zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 4.12.2023 r. Inwestycja obejmuje budowę trzech przejść dla pieszych wzdłuż ul. Świdnickiej. Dzięki realizacji inwestycji zn

Budowa przejść dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 111231D ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 652 175,86 zł Kwota dofinansowania: 521 164,00 zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15.11.2023 r. Inwestycja obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych wzdłuż ul. Jana Pawła II. Dzięki realizacji inwestycji

Remont drogi gminnej nr 111240D ul. Towarowa w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 477 840,18 zł Kwota dofinansowania: 375 470,12 zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.09.2023 r. Zadanie obejmuje remont: nawierzchni drogi poprzez wymianę warstw konstrukcji nawierzchni, poboczy istn

Remont drogi gminnej nr 111212D i drogi 111202D na odcinku Pasieczna – Jaworzyna Śląska

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość inwestycji: 545 742,81 zł Kwota dofinansowania: 426 966,43zł Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.09.2023 r. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej na odcinku Pasieczna – Jaworzyna Śląska, w tym: wymianę warstw konstrukcji dr

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej

Inwestycja realizowana na całej długości ulicy obejmuje między innymi: roboty drogowe, kanalizację deszczową, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, budowę kanału technologicznego, przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z ul. Wolności w zakre

Wyposażenie Centrum Integracji Aktywności Społecznej w Pasiecznej

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (Centrum Integracji Aktywności Społecznej) w Pasiecznej. Zakup sprzętu umożliwi rozszerzenie oferty kulturalnej gminy, oraz poprawi warunki życia na wsi. Celem projektu jest wsparcie aktywności mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z

Montaż elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów zielonych w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnych

Przedmiotem operacji jest montaż elementów małej architektury (krzesełek modułowych) wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych we wsi Nowice w celu utworzenia miejsca do rekreacji i spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej. Planowane prace obejmują: - montaż krzesełek modułowych - dostawę i montaż nowych tablic - nasadzenia- pielęgnac

Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urzadzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 Całkowita wartość inwestycji: 3 171 275,00 zł Kwota dofinansowania (42,1%): 1 335 300,00 zł W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowoczesnego, ogólnodos

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111247D ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej

Całkowita wartość inwestycji: 2 712 989,40 zł Kwota dofinansowania (70%): 1 892 015,30 zł Realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej jest ważny elementem rozwoju infrastruktury w gminie Jaworzyna Śląska. Projekt obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 248 mb. Zakres robót: - przygotowanie terenu pod

Budowa drogi gminnej w obrębie 0007 Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska

Całkowita wartość inwestycji: 2 862 039,03 zł Kwota dofinansowania (70%): 1 867 656,00 zł Realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej jest ważny elementem rozwoju gospodarczego terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska. Projekt obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 621 mb. Zakres robót: - pr

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111250D na ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

Całkowita wartość inwestycji: 521 511,11 zł Kwota dofinansowania : 200 000,00 zł Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze wskazanego przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. Umowa z Wykonawcą została podpisana, prace zaplanowano do wyko