Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Realizowane projekty

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej

Inwestycja realizowana na całej długości ulicy obejmuje między innymi: roboty drogowe, kanalizację deszczową, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, budowę kanału technologicznego, przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z ul. Wolności w zakre

Wyposażenie Centrum Integracji Aktywności Społecznej w Pasiecznej

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (Centrum Integracji Aktywności Społecznej) w Pasiecznej. Zakup sprzętu umożliwi rozszerzenie oferty kulturalnej gminy, oraz poprawi warunki życia na wsi. Celem projektu jest wsparcie aktywności mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z

Montaż elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów zielonych w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnych

Przedmiotem operacji jest montaż elementów małej architektury (krzesełek modułowych) wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych we wsi Nowice w celu utworzenia miejsca do rekreacji i spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej. Planowane prace obejmują: - montaż krzesełek modułowych - dostawę i montaż nowych tablic - nasadzenia- pielęgnac

Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urzadzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 Całkowita wartość inwestycji: 3 171 275,00 zł Kwota dofinansowania (42,1%): 1 335 300,00 zł W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowoczesnego, ogólnodos

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111247D ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej

Całkowita wartość inwestycji: 2 712 989,40 zł Kwota dofinansowania (70%): 1 892 015,30 zł Realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej jest ważny elementem rozwoju infrastruktury w gminie Jaworzyna Śląska. Projekt obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 248 mb. Zakres robót: - przygotowanie terenu pod

Budowa drogi gminnej w obrębie 0007 Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska

Całkowita wartość inwestycji: 2 862 039,03 zł Kwota dofinansowania (70%): 1 867 656,00 zł Realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej jest ważny elementem rozwoju gospodarczego terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska. Projekt obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 621 mb. Zakres robót: - pr

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111250D na ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

Całkowita wartość inwestycji: 521 511,11 zł Kwota dofinansowania : 200 000,00 zł Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze wskazanego przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. Umowa z Wykonawcą została podpisana, prace zaplanowano do wyko

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej

Całkowita wartość inwestycji: 430 417,59 zł Kwota dofinansowania : 200 000,00 zł Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze wskazanego przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. Umowa z Wykonawcą została podpisana, prace zaplanowano do wyko

Remont drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności  w Jaworzynie Śląskiej” Całkowita wartość inwestycji: 924 776,00 zł Kwota dofinansowania (70 %): 647 343,00 zł Planowany do przebudowy odcinek miał długość 5

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej.” Całkowita wartość inwestycji: 2 108 133,21 zł Kwota dofinansowania (70 %): 1 475 693,00 zł Planowany do przebudowy odcinek miał długość 531,29 m

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - RFRD (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych - FDS) przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej in

Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)  to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do Gminy Jaworzyna Śląska na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Dzięki 1 294 513

Wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 111250D- Jaworzyna Śląska ul. Wolności

Nazwa projektu: „Wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 111250D- Jaworzyna Śląska ul. Wolności” Całkowita wartość inwestycji: 300 000,00 zł Kwota dofinansowania (80%): 200 000,00 zł Realizacja inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych polega na prze

Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 111250D- Jaworzyna Śląska ul. Wolności i drogi gminnej nr 111242D- Jaworzyna Śląska ul. A. Mickiewicza.

 Nazwa projektu: „Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 111250D- Jaworzyna Śląska ul. Wolności i drogi gminnej nr 111242D- Jaworzyna Śląska ul. A. Mickiewicza.” Całkowita wartość inwestycji: 400 000,00 zł Kwota dofinansowania (80%): 320 000,00 zł Realizacja inwestycji w zakresie poprawy bezpie

Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska- Bolesławice

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska- Bolesławice” Całkowita wartość inwestycji: 2 064 035,00 zł Kwota dofinansowania (75 %): 1 548 026,00 zł Obszar, na którym realizowane był