Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Realizowane projekty

„Cyfrowa Gmina” – projekt grantowy

W dniu 20.12.2021 r. Gmina Jaworzyna Śląska podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającym w imieniu Skarbu Państwa umowę o powierzenie grantu o numerze 1045/1/2021 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa n

miniPAKT - GMINNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE

Miło nam poinformować, że Gmina Jaworzyna Śląska jako jedna z 89 w Polsce otrzymała dofinansowanie do utworzenia gminnej pracowni komputerowej w ramach Konkursu Grantowego miniPAKT. Grant finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwó

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt grantowy  dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19” - wartość p

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Realizowany w okresie: 14.06.2019 r. do 30.04.2023 r. Całkowita wartość projektu: 38 128 467,15 zł Kwota przeznaczona na granty dla Gminy Jaworzyna Śląska:   1&n