Projekt grantowy  dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19”

- wartość projektu: 238 500,00 zł

- dofinansowanie: 238 500,00 zł

- realizacja projektu: 10 miesięcy od 25.02.2022 r

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach projektu 99 uczniów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska otrzyma laptopy/tablety/komputery stacjonarne.