Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Realizowany w okresie: 14.06.2019 r. do 30.04.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 38 128 467,15 zł

Kwota przeznaczona na granty dla Gminy Jaworzyna Śląska:   1 331 804,90 zł

Celem projektu jest zwalczanie niskiej emisji kominowej na terenie piętnastu gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez likwidację wysokoemisyjnych, węglowych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie w ramach projektu można uzyskać na:

  • Podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub
  • Instalacje źródeł ciepła opartych na OZE (np. pompy ciepła) lub
  • Instalacje spalające biomasę lub
  • Instalacje spalające paliwa gazowe lub
  • Instalacje ogrzewania elektrycznego, pod warunkiem zasilania z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców. Efektem działania będzie wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na spadek emisji CO2 i tym samym przeciwdziałać będzie zmianom klimatu. W ramach projektu przewidziano również działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców, promujące postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w gminie.