Miło nam poinformować, że Gmina Jaworzyna Śląska jako jedna z 89 w Polsce otrzymała dofinansowanie do utworzenia gminnej pracowni komputerowej w ramach Konkursu Grantowego miniPAKT. Grant finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Celem Cyfrowych Pracowni Komputerowych(CPK) jest stworzenie zaawansowanej i dostępnej przestrzeni edukacji poza formalnej, która umożliwi grupie docelowej tj. dzieciom, nauczycielom, osobom dorosłym zainteresowanym rozwijaniem nowych form kompetencji cyfrowych, miejsca gdzie będą mogli tworzyć, eksperymentować i wzmacniać kompetencje cyfrowe poprzez kreatywne i innowacyjne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych. Tworzyć treści edukacyjne i kulturowe udostępniane dla szerokiej społeczności online. Umożliwienie nauki i tworzenia w żywym i zaawansowanym środowisku. Tworzenie miejsc, w których innowacyjność i eksperymenty są promowane

Pozyskane wsparcie przeznaczone jest na zakup sprzętu komputerowego, gogli VR/AR wraz z wirtualnym kursem pierwszej pomocy, a także oprogramowania do tworzenia treści graficznych i multimedialnych oraz audio-video, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych oraz ekranów studyjnych.

Wartość uzyskanego grantu wynosi 200 000 zł i jest w 100% finansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.