Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

ogłoszenia

Przetarg ustny na dzierżawę

24 maja 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław ogłasza przetarg ustny – ograniczony dla rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Gospodarstwa „Stary Jaworów”.

Przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę 18.05.2022

18 maja 2022

Dla rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 26.04.2022

5 maja 2022

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającego pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego nowego odcinka gazociągu (...)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 25.04.2022

25 kwietnia 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących zasób własności rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 11.04.2022 r.

11 kwietnia 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących zasób własności rolnej Skarbu Państwa.

Obwieszczenie starosty świdnickiego

23 marca 2022

Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111247D ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej”.

Przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę

24 lutego 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Gmina Jaworzyna Śląska zatrudni na umowę zlecenie na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej

23 lutego 2022

Gmina Jaworzyna Śląska zatrudni na umowę zlecenie na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej w : - Pastuchowie w godzinach popołudniowych  2 x w tygodniu po 3 godz.- Jaworzynie Śląskiej w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.- Czechach w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.  - Witkowie w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3...

Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bagieniec

14 lutego 2022

Burmistrz miasta Jaworzyny Śląskiej zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) i na podstawie art. 39...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 08.02.2022r.

8 lutego 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu podał do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2022

4 lutego 2022

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2022 roku....

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

26 stycznia 2022

KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o planach budowy, rozbudowy, modernizacji dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej dla nieruchomości: działka nr 121, obręb Nowice, gmina Jaworzyna Śląska.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

21 stycznia 2022

Określono nowe obszary objęte ograniczeniami z powodu afrykańskiego pomoru świń.

Lista nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

21 stycznia 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu podał do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

21 stycznia 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu podał do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 12.01.2022

18 stycznia 2022

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu