Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 15.02.2024

23 lutego 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie, przebudowę rowu w obrębie Piotrowice Świdnickie. 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

23 lutego 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę odcinka rowu chłonnego w obrębie Piotrowice Świdnickie. 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

23 lutego 2024

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłycenia na gazociągu. 

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego

13 lutego 2024

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości. 

Przetarg ograniczony pisemnych ofert na dzierżawę

24 stycznia 2024

Krajowy Ośrodek Wsparci Rolnictwa OT Wrocław ogłasza przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę dla rolników indywidualnych. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości pochodzące z "Gospodarstwa Stary Jaworów".

Ogłoszenie o naborze wniosków

23 stycznia 2024

Gmina Jaworzyna Śląska, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LIII/74/23 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie...

Otwarte konkursy ofert

7 grudnia 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2024 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-162-b-2023-z...

Obwieszczenie burmistrza

27 listopada 2023

Obwieszczenie burmistrza Jaworzyny Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska.  Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska dostępny jest pod linkiem: https://bip.jaworzyna.net/obwieszczenie-z-dnia-27-listopada-2023-r#cnt

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym

21 listopada 2023

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza I nieograniczony ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2023 r. - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica.

Nabór na członków komisji konkursowej

17 listopada 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej w terminie do 1 grudnia 2023 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 25.10.2023

24 października 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących zasób własności rolnej Skarbu Państwa.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

9 października 2023

Do 20 października potrwają konsultacje, w ramach których można zgłaszać uwagi dotyczące programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Treść zarządzenia dostępna na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-133-b-2023-z...

Wybory do izb rolniczych: lista kandydatów

5 września 2023

24 września odbędą się wybory do izb rolniczych. W załączeniu wykaz zarejestrowanych kandydatów. 

Obwieszczenie: wybory do izb rolniczych

10 sierpnia 2023

24 września odbędą się wybory do izb rolniczych. 

Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

22 czerwca 2023

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Otwarty konkurs ofert 7.06.2023 r.

9 czerwca 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2023 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-79-b-2023-z-...