Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bagieniec

14 lutego 2022

Burmistrz miasta Jaworzyny Śląskiej zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) i na podstawie art. 39...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 08.02.2022r.

8 lutego 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu podał do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2022

4 lutego 2022

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2022 roku....

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

26 stycznia 2022

KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o planach budowy, rozbudowy, modernizacji dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej dla nieruchomości: działka nr 121, obręb Nowice, gmina Jaworzyna Śląska.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

21 stycznia 2022

Określono nowe obszary objęte ograniczeniami z powodu afrykańskiego pomoru świń.

Lista nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

21 stycznia 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu podał do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

21 stycznia 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu podał do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 12.01.2022

18 stycznia 2022

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

18 stycznia 2022

o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

27 grudnia 2021

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

23 grudnia 2021

Opublikowano wykaz informujący o zamiarze dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Zawiszów, Słotwina, Sulisławice, Tomkowa.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2022

22 grudnia 2021

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy...

Ogłoszenie

3 grudnia 2021

Gmina  Jaworzyna  Śląska poszukuje osób na stanowiska wychowawcy świetlicy środowiskowej w: - Pastuchowie w godzinach popołudniowych  2 x w tygodniu po 3 godz. - Jaworzynie Śląskiej w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz. - Czechach w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.  - Witkowie w godzinach...

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030

25 listopada 2021

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6...

30 listopada sesja Rady Miejskiej

25 listopada 2021

We wtorek 30 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w budynku sali sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Dowiedz się więcej

Świadczenia z Pomocy Społecznej

24 listopada 2021

Świadczenia z Pomocy Społecznej  będą wypłacane w dniu  25 listopada 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 w pokoju nr 7 (parter).