Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

ogłoszenia

Informacja o wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych

31 maja 2023

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Otwarty konkurs ofert 18.05.2023 r.

19 maja 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2023 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-68-b-2023-z-... https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-71-b-2023-z-...

Polska wieś to przyszłość

26 kwietnia 2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o obowiązującym od 15 kwietnia zakazie przywożenia do Polski z Ukrainy wybranych produktów.

Otwarty konkurs ofert 11.04.2023 r.

12 kwietnia 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2023 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-52-b-2023-z-...

Otwarty konkurs ofert

3 marca 2023

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2023 r.  Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-38-b-2023-z-...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 20.02.2023

20 lutego 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących zasób własności rolnej Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków

14 lutego 2023

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Jaworzyna Śląska ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 20.01.2023

20 stycznia 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących zasób własności rolnej Skarbu Państwa.

Informacja o otwarciu świetlicy w Czechach

2 stycznia 2023

Informujemy, że świetlica środowiskowa w Czechach będzie czynna 9 stycznia od godz. 16.00 do godz.18.00.

Nabór na członków komisji konkursowej

2 grudnia 2022

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej w terminie do 16 grudnia 2022...

Poszukiwani wychowawcy do świetlic środowiskowych

28 listopada 2022

Gmina Jaworzyna Śląska poszukuje osób na stanowisko wychowawcy do pięciu świetlic środowiskowych na terenie gminy. Wychowawcy poszukiwani są do świetlic w: - Pastuchowie w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz. - Czechach w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz. - Milikowicach w godzinach popołudniowych 1 x...

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

17 listopada 2022

W związku ze zbliżającym się dniem 30 listopada przypominam, że właściciele lub zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzić co najmniej dwa razy w ciągu roku obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego obiektu przed i po okresie zimowym, tj. w...

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

17 listopada 2022

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominam, że przepis art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, w...

Poszukiwani wychowawcy do świetlic

7 października 2022

Gmina Jaworzyna Śląska poszukuje osób na stanowisko wychowawcy do trzech świetlic środowiskowych na terenie gminy. Wychowawcy poszukiwani są do świetlic w: - Pastuchowie w godzinach popołudniowych, 2 x w tygodniu po 3 godz. - Czechach w godzinach popołudniowych, 2 x w tygodniu po 3 godz. - Milikowicach w godzinach popołudniowych, 1 x...

Zaproszenie do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

3 października 2022

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Instrument ZIT będzie wykorzystywany...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

30 września 2022

Do 12 października potrwają konsultacje, w ramach których można zgłaszać uwagi dotyczące programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Treść zarządzenia dostępna na stronie: https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-140-b-2022-z...