Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa w miejscu przekroczenia rzeki Pełcznica – dz. nr 210, obręb Pasieczna” w ramach zadania: „Gazociąg Żarów – ZZU Olszany, odg. Nowy Jaworów – ZZU Olszany 2, wypłycenia w rz. Pełcznica w m. Jaworzyna Śląska”, na wniosek z dnia 5 czerwca 2024 r., uzupełniony dnia 19 czerwca 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.