Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji. 

Więcej informacji na stronie ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH FODPS/PŁ/1/2024 » Muzea Techniki