Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Gmina Jaworzyna Śląska

ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
NIP Urzędu 884-10-63-492, NIP Gminy 884-23-65-203 E-mail: urzad@jaworzyna.net
Tel: 74 85 88 230, 74 85 88 233, 74 85 87 164, 74 85 87 165, 74 85 87 611

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Agata Moździk - tel. 74 85 88 253, mail: a.mozdzik@jaworzyna.net


SEKRETARIAT

Jolanta Tymcik - inspektor ds. kancelaryjnych, tel. 74 85 87 611, pokój 104, mail: urzad@jaworzyna.net


REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Tomasz Strzałkowski - sekretarz gminy, kierownik ref. organizacyjnego i spraw społecznych, tel. 74 84 89 246 , pokój 105, mail: strzalkowski@jaworzyna.net


Barbara Barańska-Pietrzyk - inspektor ds. oświaty i zdrowia, tel. 74 84 89 315, pokój 208, mail: b.pietrzyk@jaworzyna.net


Iwona Bieniowska - inspektor ds. statystyki oświatowej i problemów bezrobocia, tel. 74 84 89 317, pokój 12, mail: i.bieniowska@jaworzyna.net


Renata Kruk - inspektor ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania patologiom społecznym, tel. 74 84 89 318, pokój 12, mail: renatakruk@jaworzyna.net


Edyta Borowska - inspektor ds. obsługi rady miejskiej, tel. wew. 74 84 89 258, pokój 201, mail: biurorady@jaworzyna.net


Agnieszka Dawid - podinspektor ds. obrony cywilnej i ochrony ppoż., tel. 74 84 89 243, pokój 211, mail: gzr@jaworzyna.net


Krzysztof Halik - informatyk urzędu, tel. 74 84 89 313, pokój 203, mail: informatyk@jaworzyna.net


Damian  Bytniewski - podinspektor ds. informatyki, tel. 74 84 89 316, pokój 204, mail: d.bytniewski@jaworzyna.net


Dariusz Adamowicz - kierowca, tel. 74 84 89 243, pokój 211


REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Anna Słota-Dudzic - skarbnik gminy, tel. 74 84 89 259, pokój 206, mail: aslota@jaworzyna.net


Anna Kupczak - zastępca skarbnika, tel. 74 84 89 245, pokój 205, mail: a.kupczak@jaworzyna.net


Iwona Kowalska - inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. 74 84 89 334, pokój 101, mail: i.kowalska@jaworzyna.net


Iwona Jaworowska - inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. 74 84 89 312, pokój 101, mail: i.jaworowska@jaworzyna.net


Lidia Jędrzejczyk - inspektor ds. księgowości budżetowej, tel. 74 84 89 241, pokój 212, mail: l.jedrzejczyk@jaworzyna.net


Marta Halik - inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i kontroli podatkowej, tel. 74 84 89 240, pokój 111, mail: m.halik@jaworzyna.net


Marlena Lubaś - inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i kontroli podatkowej, tel. 74 84 89 242, pokój 111, mail: m.lubas@jaworzyna.net


Paulina Klewecka - inspektor ds. księgowości budżetowej, tel. 74 84 89 250, pokój 212, mail: p.klewecka@jaworzyna.net


Jolanta Chojniak - inspektor - kasjer, tel. 74 84 89 249, pokój 14, mail: chojniak@jaworzyna.net


Dorota Kloc - podinspektor ds. obsługi najemców i rozliczania należności czynszowych, tel. 74 66 33 226, pokój 10, mail: d.kloc@jaworzyna.net


Katarzyna Bal - inspektor ds. gospodarki czynszowej i windykacji, tel. 74 66 33 226, pokój 10, mail: k.bal@jaworzyna.net


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Katarzyna Stępień - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, tel. 74 84 89 310, pokój 110, mail: k.stepien@jaworzyna.net


Aleksandra Besser - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, tel. 74 84 89 238, pokój 109, mail: a.besser@jaworzyna.net


Katarzyna Herbut - inspektor ds. rolnictwa i wsi, tel. 74 84 89 230, pokój 109, mail: k.herbut@jaworzyna.net


Katarzyna Gabruś - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gruntowymi, tel. 74 84 89 236, pokój 109, mail: k.gabrus@jaworzyna.net


Joanna Pasikowska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami zabudowanymi, tel. 74 84 89 594, pokój 109, mail: j.pasikowska@jaworzyna.net


Marek Mazur - inspektor ds. gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym, tel. 74 84 89 000, pokój 10, mail: mazur@jaworzyna.net


Karolina Ślęk - inspektor ds. najmu zasobów komunalnych, tel. 74 66 33 170, pokój 10, mail: k.slek@jaworzyna.net


REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Katarzyna Grzelik - kierownik ref. inwestycji i gospodarki komunalnej, tel. 74 84 89 232, pokój 106, mail: grzelik@jaworzyna.net


Agnieszka Mikołajczyk-Moczadło - inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 74 84 89 231, pokój 1, mail: a.mikolajczyk@jaworzyna.net


Anna Pieczara - inspektor ds. utrzymania porządku i czystości w gminie, tel. 74 84 89 235, pokój 1, mail: a.pieczara@jaworzyna.net


Paweł Błyskosz - inspektor ds. inwestycji, tel. 74 84 89 234, pokój 102, mail: p.blyskosz@jaworzyna.net


Elżbieta Madetko - inspektor ds. inwestycji, tel. 74 84 89 237, pokój 102, mail: e.madetko@jaworzyna.net


Krzysztof Jaśkowiak - inspektor ds. inwestycji i remontów, tel. 74 84 89 256, pokój 102, mail: k.jaskowiak@jaworzyna.net


Bożena Skrzypek - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. 74 84 87 165, pokój 102, mail: b.skrzypek@jaworzyna.net


REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI

Barbara Barańska-Pietrzyk - kierownik ref. rozwoju i promocji, tel. 74 84 89 315, pokój 208, mail: b.pietrzyk@jaworzyna.net


Elżbieta Wojewoda  - inspektor ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy,  tel.  74 84 89 233,  pokój 207, mail: e.wojewoda@jaworzyna.net


Anna Gawryszewska  - podinspektor ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy,  tel.  74 84 89 239,  pokój 207, mail: a.gawryszewska@jaworzyna.net


Agnieszka Komaniecka  - inspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych,  tel.  74 84 89 257,  pokój 207, mail: a.komaniecka@jaworzyna.net


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Magdalena Dyko - kierownik referatu, zastępca kierownika USC, tel. 74 84 89 314, pokój 5, mail: m.dyko@jaworzyna.net


Marta Orlańska - młodszy referent ds. administracyjnych, tel. 74 84 89 314, pokój 5, mail: m.orlanska@jaworzyna.net


STANOWISKA SAMODZIELNE

Alina Kałużny - inspektor ds. kadr i płac, tel. 74 84 89 244, pokój 202, mail: kadry@jaworzyna.net


Magdalena Karpowicz-Hołubecka - adwokat, tel. 74 84 89 566, pokój 107


Czesława Świątko - audytor, pokój 107, mail: kw@gmina.swidnica.pl