Według danych statystycznych, na koniec 2023 roku gmina Jaworzyna Śląska liczyła 9902 mieszkańców. 4807 osób to mieszkańcy miasta, 5095 osób – wsi. Sołectwem z największą liczbą mieszkańców jest Pastuchów.

W ubiegłym roku urodziło się 54 dzieci. W mieście urodziło się 28 dzieci, w gminie - 26. Na świat przyszło 26 dziewczynek i 28 chłopców. 

Najczęściej wybieranymi przez rodziców imionami wśród dziewczynek były Maria i Pola, a wśród chłopców Franciszek i Igor.

Zmarły 103 osoby, o 11 mniej niż w roku 2022. Odeszło 50 kobiet i 53 mężczyzn.

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 32 akty małżeństwa.

W 2023 roku na pobyt stały zameldowało się 297 osób, na pobyt czasowy 46 osób. Z pobytu stałego wymeldowało się 76 osób, a z czasowego 2 osoby.


Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości w 2023 r. wyniosła:

Bagieniec – 142

Bolesławice – 464

Czechy – 409

Jaworzyna Śląska – 4807

Milikowice – 680

Nowice – 324

Nowy Jaworów – 121

Pasieczna – 273

Pastuchów – 975

Piotrowice Świdnickie – 669

Stary Jaworów – 418

Tomkowa – 306

Witków – 314