Gmina Jaworzyna Śląska 2020 w liczbach

Liczba mieszkańców gminy: 10 114 mieszkańców (4 988 osób to mieszkańcy miasta, 5 126 osób – wsi).

W ubiegłym roku urodziło się 93 dzieci, o 11 więcej niż w roku poprzednim. W mieście urodziło się 49 dzieci, a w gminie 44. Na świat przyszło 51 dziewczynek i 42 chłopców.

Zmarło 146 osób, o 13 więcej niż w roku 2019. Odeszło 64 kobiety i 82 mężczyzn.

Związek małżeński zawarły 74 osoby.

Dane statystyczne za 2020 r. dla poszczególnych miejscowości:

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Kobiety

Mężczyźni

Urodzenia

Zgony

Bagieniec

134

74

60

2

1

Bolesławice

463

242

221

5

12

Czechy

436

228

208

4

6

Jaworzyna Śl.

4988

2579

2409

49

82

Milikowice

641

329

312

6

3

Nowice

319

154

165

3

5

Nowy Jaworów

117

59

58

1

3

Pasieczna

296

152

144

4

4

Pastuchów

995

510

485

12

5

Piotrowice św.

699

345

354

2

9

Stary Jaworów

410

210

200

1

8

Tomkowa

299

162

137

3

2

Witków

317

161

156

1

6