Według danych statystycznych, na koniec 2021 roku gmina Jaworzyna Śląska liczyła 10 tys. 38 mieszkańców. 4 tys. 916 osób to mieszkańcy miasta, 5 tys. 122 osoby – wsi. Sołectwem z największą liczbą mieszkańców jest Pastuchów.

W ubiegłym roku urodziło się 78 dzieci, o 15 mniej niż w roku poprzednim. W mieście urodziło się 39 dzieci, w gminie również 39. Na świat przyszło 36 dziewczynek i 42 chłopców.

Zmarło 155 osób, o 9 więcej niż w roku 2020. Odeszło 74 kobiety i 81 mężczyzn.

Związek małżeński zawarły 74 osoby.


Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości w 2021 r. wyniosła:

Bagieniec – 135

Bolesławice – 460

Czechy – 424

Jaworzyna Śl. – 4916

Milikowice – 672

Nowice – 320

Nowy Jaworów – 113

Pasieczna – 281

Pastuchów – 1000

Piotrowice Świdnickie – 686

Stary Jaworów – 414

Tomkowa – 299

Witków – 318