Według danych statystycznych, na koniec 2022 roku gmina Jaworzyna Śląska liczyła 9967 mieszkańców. 4860 osób to mieszkańcy miasta, 5107 osób – wsi. Sołectwem z największą liczbą mieszkańców jest Pastuchów.

W ubiegłym roku urodziło się 69 dzieci, o 9 mniej niż w roku poprzednim. W mieście urodziło się 29 dzieci, w gminie - 40. Na świat przyszło 36 dziewczynek i 33 chłopców.

Zmarło 114 osób, o 41 mniej niż w roku 2021. Odeszło 63 kobiety i 51 mężczyzn.

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 46 aktów małżeństwa.

W 2022 roku na pobyt stały zameldowało się 330 osób, na pobyt czasowy 70 osób. Z pobytu stałego wymeldowało się 79 osób, a z czasowego 2 osoby.


Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości w 2022 r. wyniosła:

Bagieniec – 137

Bolesławice – 467

Czechy – 412

Jaworzyna Śląska – 4860

Milikowice – 677

Nowice – 320

Nowy Jaworów – 119

Pasieczna – 280

Pastuchów – 978

Piotrowice Świdnickie – 676

Stary Jaworów – 418

Tomkowa – 305

Witków – 318