To tak niewiele, a jednak dla niektórych to znaczna pomoc w dążeniu do zdrowia, sprawności, realizacji marzeń, szansa na zmianę życia. Przed nami okres rozliczeń podatkowych. Przekaż 1,5 procent swojego podatku tym, którzy potrzebują pomocy.

Półtorej procenta twojego podatku nie jest darowizną ani ulgą. Przekazując tę część podatku dochodowego, nie dysponujemy swoimi pieniędzmi, tylko kwotą należną Urzędowi Skarbowemu. Odbiorcami 1,5% są organizacje pożytku publicznego, które mogą wydawać te pieniądze wyłącznie na działalność statutową, m.in. na pomoc osobom chorym czy niepełnosprawnym.

Jak przekazać 1,5% na OPP w zeznaniu?

Podczas wypełniania zeznania podatkowego w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1,5% należnego podatku. Wpisujemy także kwotę, jaką chcemy przekazać, nie wyższą niż półtora procent należnego podatku. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać środki tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. Urząd Skarbowy przekaże środki wówczas, gdy zapłacimy pełną kwotę należnego podatku.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, którzy nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego, a chcieliby przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, muszą do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym (w 2023 roku najpóźniej do 2 maja) złożyć PIT-OP.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.


Wesprzyj osoby potrzebujące z terenu naszej gminy:


Projekt „Wspieraj lokalnie” jest organizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki.