Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska, którzy wyrażają wstępną gotowość kupna węgla po preferencyjnych cenach na najbliższy sezon grzewczy, proszeni są o wypełnienie wstępnej ankiety. Pozwoli ona ocenić, jak duże jest zapotrzebowanie w naszej gminie.

Ankieta nie jest właściwym wnioskiem potrzebnym do zakupu węgla. Złożenie jej jest potrzebne do oszacowania zapotrzebowania na węgiel w naszej gminie.

O terminie składania wniosków będziemy informować w osobnych komunikatach. Będzie to możliwe dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów.

Co ważne, wniosek będą mogły złożyć wyłącznie osoby wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które jako główne źródło ciepła zadeklarowały ogrzewanie węglem.

Ankietę można wypełnić on-line pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-heS5s...

Można także wydrukować, wypełnić i odesłać skan na adres mailowy urzad@jaworzyna.net lub złożyć w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3. W biurze można także pobrać wydrukowane ankiety.