Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Cienia w obrębie Piotrowice Świdnickie.