Nadleśnictwo Świdnica ogłasza I nieograniczony ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2023 r. - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica.