Za nami pierwsze zebrania sołeckie i pierwsze wybory. W czwartek, 16 maja poznaliśmy nazwiska sołtysów w Pasiecznej, Witkowie, Nowym Jaworowie i Starym Jaworowie. W pierwszych trzech sołectwach swoją funkcję w dalszym ciągu będą kontynuować dotychczasowi sołtysi. W Starym Jaworowie nowym sołtysem została Małgorzata Zadka.

16 maja swoich przedstawiciele – sołtysów i rady sołeckie – wybierali mieszkańcy Pasiecznej, Witkowa, Nowego Jaworowa i Starego Jaworowa. W Pasiecznej sołtysem pozostanie Andrzej Samek, w Nowym Jaworowie – Andrzej Bytniewski, w Witkowie – Czesława Radomska-Sucholas. Mieszkańcy Starego Jaworowa na stanowisko sołtysa wybrali natomiast Małgorzatę Zadkę. 

Przypominamy, że prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat, stale mieszka na obszarze sołectwa oraz jest wpisany do rejestru wyborców gminy (najpóźniej na 3 dni przed terminem wyborów).

Harmonogram kolejnych zebrań:

Pastuchów – 17 maja, godz. 18.00, świetlica wiejska przy ul. Stawowej 9

Nowice – 20 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska

Tomkowa – 20 maja, godz. 19.00, świetlica wiejska

Bolesławice – 20 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska

Piotrowice Świdnickie – 20 maja, godz. 19.00, świetlica wiejska

Bagieniec – 21 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska

Milikowice – 21 maja, godz. 19.00, świetlica wiejska

Czechy – 5 czerwca, godz. 18.00, świetlica wiejska