5 lutego wystartowała kolejna edycja programu „Danie Wspólnych Chwil” przeznaczonego dla kół gospodyń wiejskich. Można uzyskać w nim 8 tysięcy złotych (w postaci e-kodu do Biedronki) na organizację spotkań dla seniorów.

„Danie Wspólnych Chwil” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z terenów wiejskich i aktywizowanie lokalnej społeczności. Jego zasady są proste - uczestniczące w akcji koła gospodyń wiejskich organizują cykliczne spotkania przy wspólnym stole, na które zapraszają seniorów ze swojej okolicy. Dzięki temu osoby starsze zyskują dodatkową okazję, by spędzić czas z innymi ludźmi, a cała społeczność może się lepiej zintegrować i budować więzi międzyludzkie.

W poprzedniej edycji programu (sierpień - grudzień 2023) wzięło udział aż 750 kół z całej Polski, które zorganizowały blisko 2 tys. 200 spotkań przy wspólnym stole dla osób starszych. Dla kół gospodyń wiejskich, które zakwalifikują się do III edycji programu, przewidziane są dodatkowe aktywności m.in. spotkania z dietetykiem oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

5 lutego wystartowała rekrutacja do programu (otwarta dla wszystkich chętnych kół) - więcej informacji na stronie www.daniewspolnychchwil.pl.