12 tys. złotych kosztowała tegoroczna akcja usuwania azbestu w gminie Jaworzyna Śląska. Łącznie wywieziono i unieszkodliwiono na składowisku 8,68 Mg eternitu.

Zadanie wykonywała firma IMAK Krzysztof Szymczak. Koszt realizacji wyniósł 12 234,78 zł, z czego 3 572,10 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja działań zmierzających do usunięcia azbestu z terenu gminy Jaworzyna Śląska. O szczegółach będziemy informować.