W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej. Wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu.

W ramach opracowanej i zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu ulica Mickiewicza zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego z wyjątkiem mieszkańców tejże ulicy, służb ratunkowych oraz służb komunalnych. Obowiązywać będzie ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Odstępstwo będą mieli wyłącznie mieszkańcy ulicy Mickiewicza, może się jednak zdarzyć, że w toku realizowanych prac w pojedynczych sytuacjach przejazd zostanie zamknięty dla wszystkich. Kierowcy proszeni są o nieparkowanie samochodów na ul. Mickiewicza, co w znacznym stopniu usprawni prowadzenie robót. Wykonawca robót budowlanych przygotuje informacje, które zostaną umieszczone za wycieraczkami szyb samochodów.

Prace wiążą się także ze zmianą organizacji dowozu dzieci do przedszkola i szkoły znajdującej się na ul. Mickiewicza. Autobus szkolny będzie zatrzymywał się na ul. Ogrodowej na wysokości bocznego wejścia do sali sportowej (przy przedszkolu) i bocznego wejścia przy szkole od ul. Ogrodowej w wyznaczonym do tego miejscu tak, aby dzieci mogły bezpośrednio wysiadać na chodnik i kierować się do szkoły i przedszkola. Prosimy o wyrozumiałość podczas trwających prac.

Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni jednokierunkowej (kierunek jazdy od ul. Wolności do ul. Ogrodowej) z mieszanki mineralno-bitumicznej z ciągiem równoległych miejsc parkingowych od strony posesji o parzystych numerach porządkowych. W celu odwodnienia pasa jezdni wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, powstaną również nowe obustronne chodniki z kostki betonowej, przebudowane zostaną zjazdy, wykonane zostanie oświetlenie LED. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji teletechnicznej. Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŃCZYK Sp. J. ze Świebodzic. Wartość robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej to 2 373 485,19 zł brutto. Zadanie realizowane w formie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie dofinansowane jest z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T