Od lat dbają o stan rowów melioracyjnych w gminie Jaworzyna Śląska. Czyszczą, udrażniają – wszystko po to, by nie dopuścić do podtopień. Na swoją działalność skutecznie pozyskują środki zewnętrzne. Tylko w 2022 r. pozyskali z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 68 tys. złotych. W ubiegłym tygodniu odbyły się cztery spotkania z rolnikami z terenu gminy, którzy pozytywnie ocenili pracę Spółki Wodnej i jednogłośnie zadeklarowali wolę dalszego utrzymania jej działalności.

1 i 2 marca odbyły się 4 zebrania z zainteresowanymi właścicielami gruntów dotyczące dalszego funkcjonowania Spółki Wodnej – w Piotrowicach Świdnickich, Czechach, Starym Jaworowie i Nowicach. Uczestniczyło w nich około 50 osób. Na spotkaniach omówiono zagadnienia dotyczące melioracji, ale też problemy, z jakimi musi sobie radzić Spółka Wodna. Zaprezentowano prace melioracyjne wykonane przez spółkę w ostatnich latach,  poinformowano o ilości pozyskanych środków zewnętrznych na działalność spółki oraz przedstawiono mapy poszczególnych miejscowości z naniesionymi rowami melioracyjnymi.

Spółka Wodna, działająca na terenie naszej gminy od 2001 r., zajmuje się bieżącą konserwacją i utrzymaniem rowów melioracyjnych i przepustów - bez względu na ich własność. W przypadku jej likwidacji obowiązki utrzymania (w tym finasowania) urządzeń melioracyjnych będą należeć do zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli obowiązki te nie będą wykonywane, to właściwy w sprawie organ – Wody Polskie – ustali, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowy zakres i terminy jego wykonywania.

Po wysłuchaniu prezesa Spółki Wodnej – Mariana Sawko oraz poinformowaniu przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego o konsekwencjach, jakie mogą czekać na właścicieli gruntów w przypadku braku spółki na terenie gminy, uczestnicy spotkań wyrazili chęć kontynuacji działalności Spółki Wodnej. Zachęcono ich do aktywnego włączenia się w jej działalność poprzez uczestniczenie w zebraniach, regularne uiszczanie składek członkowskich oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych.

*******************

Prace melioracyjne wykonane przez Spółkę Wodną w ostatnich latach.

W 2018 r. – na kwotę 92.254,90 zł

W 2019 r. – na kwotę 62.372,91 zł

W 2020 r. – na kwotę 66.648,00 zł

W 2021 r. – na kwotę 104.820,00 zł

W 2022 r. – na kwotę 84 285,30 zł