W styczniu powinno się zakończyć opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w trzech lokalizacjach na terenie Jaworzyny Śląskiej: ul. Powstańców (odcinek od zakrętu przy tunelu w stronę siedziby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego i Wagonowni), ul. Słowackiego i ul. Ekerta.

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana na początku 2022 r. Dokumentacja jest niezbędna do pozyskania środków na przebudowę ulic z uwzględnieniem wykonania pełnej konstrukcji wraz z budową/przebudową chodników/poboczy, zjazdów, parkingów oraz budową/przebudową/rozbudową istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego oraz usunięcie wszelkich kolizji.  

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowny termin zakończenia prac to styczeń 2023 r.

Na podstawie przekazanych projektów będzie można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji, a w dalszej kolejności rozpocząć procedurę przetargową.

Wartość umowy to około 200 tys. złotych.