Gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla, paliwa stałego przez gospodarstwa domowe po preferencyjnych cenach. Aby dokonać zakupu, należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 grudnia.

Wnioski można otrzymać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 lub pobrać ze strony internetowej urzędu
(https://www.jaworzyna.net/preferencyjny-zakup-wegl...). 

Wypełnione można złożyć w wersji:

  • papierowej w biurze obsługi interesanta w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do15.30;
  • elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z usługi: „wyślij pismo ogólne” na adres „Gmina Jaworzyna Śląska”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 3 ton węgla, z tym że 1,5 tony węgla będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 roku, kolejne 1,5 tony - po 1 stycznia 2023 roku. Tona węgla będzie kosztować 2 tys. zł brutto. Koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy.

Dotychczas zapotrzebowanie na zakup węgla złożyło ponad 350 gospodarstw domowych, co w przybliżeniu daje ponad 850 ton opału. Złożenie zapotrzebowania w deklaracji wstępnej nie oznacza złożenia wniosku.

Na terenie gminy Jaworzyna Śląska dystrybuowane będą trzy sortymenty tego paliwa: ekogroszek, groszek, orzech. Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Jaworzyna Śląska po preferencyjnych cenach uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie

poinformowany telefonicznie lub mailowo. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą wg. kolejności ich złożenia.

O kolejnych ustaleniach będziemy informować na stronie internetowej gminy oraz na profilu gminy na facebooku.