Gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Od 09.11.2022 r. istnieje możliwość pobrania oraz składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych.

Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.jaworzyna.net/preferencyjny-zakup-wegla

Wypełnione można złożyć w wersji:

  • papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Powstańców 3, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30,
  • elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: "Wyślij pismo ogólne" na adres "Gmina Jaworzyna Śląska". Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:
    podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) łączny limit zakupu węgla wynosi 3 tony na jedno gospodarstwo domowe, z tym że w ramach ww. limitu możliwy będzie zakup maksymalnie 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Cena zakupu 1 tony węgla to 2 000 złotych brutto.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy.

W ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska dystrybuowane będą trzy sortymenty tego paliwa:

  • orzech
  • groszek
  • ekogroszek

Do zakupu węgla od gminy Jaworzyna Śląska po preferencyjnych cenach uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. 

Złożenie zapotrzebowania w deklaracji wstępnej nie oznacza złożenia wniosku.

Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą wg. kolejności ich złożenia.

O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.