Ponad 66 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. W środę, 9 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu przedstawiciele jednostek odebrali promesy.

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2022 roku (dawniej program „Mały Strażak”) realizowany jest przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW. Jego celem jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W 2022 roku jednostki z terenu gminy Jaworzyna Śląska otrzymają dotacje wysokości:

OSP Jaworzyna Śląska – 11 071 zł, OSP Bolesławice – 11 071 zł, OSP Nowice – 11 071 zł, OSP Pastuchów – 11 071 zł, OSP Pasieczna – 11 071 zł, OSP Piotrowice Świdnickie – 11 071 zł.