Czyste Powietrze – skorzystaj z dopłat do wymiany źródła ciepła

Cały czas mieszkańcy mogą korzystać z dopłat do wymiany pieca w ramach programu „Czyste Powietrze”. 11 października 2021 r. wystartował pilotaż, który umożliwia pozyskanie dotacji  dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Co ważne, w tym pilotażu dotacje są przyznawane na realizację inwestycji rozpoczętych po złożeniu wniosku. Tylko w przypadku budynków jednorodzinnych dofinansowanie przysługuje na zwrot kosztów inwestycji realizowanej nie wcześniej niż 6 miesięcy. 


Pilotaż to kolejny obok Czystego Powietrza program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Dotyczy on jednak wyłącznie budynków wielorodzinnych. W przeciwieństwie do Czystego Powietrza, gdzie można otrzymać dofinansowanie na inwestycje zrealizowane, tu można ponosić koszty dopiero od dnia złożenia wniosku. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane. Nie dotyczy to poniesionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Realizatorem pilotażu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.
O dofinansowanie w podstawowym poziomie mogą także starać się osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: 
 
oraz pod numerem telefonu: 
infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu (+48) 607 700 370 (w godzinach: 9.00 - 14.00)
 
WFOŚiGW Wrocław
ul. Racławicka 13 53-149 Wrocław
tel. 603 669 670
 
Oddział w Wałbrzychu
ul. Kolejowa 8 58-310 Szczawno Zdrój
tel. (74) 63 36 680

Dodatkowo, w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 działa punkt konsultacyjny, w którym właściciele domków jednorodzinnych uzyskają niezbędne informacje na temat projektu, otrzymają pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku. Co więcej, uzyskają także wsparcie w rozliczeniu dofinansowania. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego (tel. 74 84 89 310) w celu uzyskania porady bądź umówienia spotkania.
 
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Dotację można także uzyskać na prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej budynków oraz instalację OZE. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie.