Informujemy, że przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r. Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca 2023 r.

NOWE ZASADY:

 • wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla
 • brak limitu ilościowego
 • węgiel dla mieszkańców innych gmin

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. a sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Przypominamy jak wygląda procedura sprzedaży węgla:

 • Złożenie wniosku w urzędzie
 • Weryfikacja wniosku
 • Powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku
 • Uiszczenie opłaty za zakup węgla
 • Odebranie faktury na zakup węgla
 • Odbiór osobisty lub zlecenie transportu węgla ze składu

W związku z powyższym od dnia 04.05.2023 r. istnieje możliwość pobrania oraz składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych na rok 2023.

Wnioski na zakup węgla na rok 2023 można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać ze strony internetowej Urzędu www.jaworzyna.net/preferencyjny-zakup-wegla. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

 • papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, w godzinach pracy Urzędu:
  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do15.30
 • elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: "Wyślij pismo ogólne" na adres "Gmina Jaworzyna Śląska". Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:
 • podpisem kwalifikowanym lub
 • podpisem zaufanym 

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail)

Cena zakupu 1 tony węgla to 2 000 złotych brutto

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

 • gmina ponosi koszty transportu z miejsca wskazanego przez daną kopalnię do miejsca składowania w gminie
 • z miejsca składowania w gminie koszt transportu do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy

W ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska dystrybuowane będą dwa sortymenty tego paliwa

 • orzech 2. groszek

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Jaworzyna Śląska po preferencyjnych cenach uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje prawo do dodatku węglowego. 

O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową i dopiero później należy dokonać wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej:

75 1020 5226 0000 6902 0722 7988

w tytule zapłaty należy podać: „zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest zapłata za węgiel.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.