Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2024 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-79-b-2024-z-...