Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłycenia na gazociągu.