Wojewoda dolnośląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „ZZU Czechy. Likwidacja istn. ZZU Czechy i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów – ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów – ZZU Olszany 2”.