Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" zaprasza do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez społeczność (LSR), która znajduje się poniżej. Zmiany w dokumencie i załączniku zostały dokonane poprzez wykreślenia oraz naniesienia w kolorze czerwonym (zmiany wynikają z przeliczenia tzw. różnic kursowych oraz z niewykorzystanych środków na jednym wskaźniku i przeniesienie ich na inne).

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do 10 czerwca do godz. 10.00 za pomocą formularza zamieszczonego poniżej osobiście w biurze LGD „Szlakiem Granitu” ul. Sportowa 4, 58-170 Dobromierz lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedstawić własne uwagi do zaproponowanych zmian. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godz. 11.00 w biurze LGD.