Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie, przebudowę rowu w obrębie Piotrowice Świdnickie.