Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w 2023 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-68-b-2023-z-...

https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-71-b-2023-z-...