Do 20 października potrwają konsultacje, w ramach których można zgłaszać uwagi dotyczące programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Treść zarządzenia dostępna na stronie:

https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-133-b-2023-z...