Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.