Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych gminy w 2022 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-72-b-2022-z-...