Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2022 roku.

Więcej na: http://bip.jaworzyna.net/strony/op_08.htm