Gmina  Jaworzyna  Śląska poszukuje osób na stanowiska wychowawcy świetlicy środowiskowej w:

- Pastuchowie w godzinach popołudniowych  2 x w tygodniu po 3 godz.
- Jaworzynie Śląskiej w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.
- Czechach w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.  
- Witkowie w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3 godz.  
- Milikowicach w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3 godz.
- Starym Jaworowie w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3 godz.  
- Pasiecznej w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.

- forma współpracy: umowa zlecenie.


Wymagane kwalifikacje:  
wykształcenie wyższe pedagogiczne lub w trakcie studiów. Oferty zawierające życiorys, list motywacyjny oraz własną formę działalności świetlicy należy przesyłać pocztą na adres :

Gmina Jaworzyna Śl. ul. Wolności nr 9, 58-140 Jaworzyna Śl.
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu albo wysłać pocztą elektroniczną na adres:
renatakruk@jaworzyna.net.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śl. pok. 12 (nowy budynek przy ul. Powstańców nr 3)  lub  pod  tel. 748489318