Gmina Jaworzyna Śląska zatrudni na umowę zlecenie na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej w :

Pastuchowie w godzinach popołudniowych  2 x w tygodniu po 3 godz.
- Jaworzynie Śląskiej w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.
Czechach w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.  
Witkowie w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3 godz.  
Milikowicach w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3 godz.
Starym Jaworowie w godzinach popołudniowych 1 x w tygodniu po 3 godz.     
Pasieczna w godzinach popołudniowych 2 x w tygodniu po 3 godz.     

Wymagane kwalifikacje:  
wykształcenie wyższe pedagogiczne lub w trakcie studiów. Oferty zawierające życiorys, list motywacyjny oraz własną formę działalności świetlicy należy przesyłać pocztą na adres :
Gmina Jaworzyna Śl. ul. Wolności nr 9, 58-140 Jaworzyna Śl.
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu.

Szczegółowych  informacji  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Jaworzynie Śl.  pok. 12 (nowy budynek przy ul. Powstańców nr 3)  lub  pod  tel. 748489318