Nazwa projektu: „Wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 111250D- Jaworzyna Śląska ul. Wolności”

Całkowita wartość inwestycji: 300 000,00 zł

Kwota dofinansowania (80%): 200 000,00 zł


Realizacja inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych polega na przebudowie przejścia zlokalizowanego na skrzyżowaniu dróg- ul. Wolności i ul. A. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej. Wpłynie ona pozytywnie na wszystkich uczestników ruchu, ponieważ w tym rejonie znajdują się liczne instytucje, obiekty handlowe i usługowe, co wpływa na intensywność ruchu pieszych.

W ramach realizacji zadania będzie wykonana:

  • Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych,
  • Zwężenie jezdni do 6,5 m,
  • Przebudowa chodników obustronnie przy zastosowaniu informacji fakturowej,
  • Wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości 20 m przed przejściem,
  • Właściwe oznakowanie przejścia dla pieszych,
  • Montaż dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych- oprawy typu LED.