Nazwa projektu: „Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 111250D- Jaworzyna Śląska ul. Wolności i drogi gminnej nr 111242D- Jaworzyna Śląska ul. A. Mickiewicza.”

Całkowita wartość inwestycji: 400 000,00 zł

Kwota dofinansowania (80%): 320 000,00 zł


Realizacja inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych polega na przebudowie 3 przejść dla pieszych zlokalizowanych na skrzyżowaniu dróg- ul. Wolności i ul. A. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej. Ma ona kluczowe znaczenie dla gminy, ponieważ nowoczesne przejścia są niezwykle ważne z uwagi na wpływ ich jakości na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno mieszkańców gminy, jak i podróżujących. . W najbliższej okolicy planowanej inwestycji mieszczą są instytucje publiczne m.in.: Urząd Miejski, Komisariat Policji, Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa, OSP, Samorządowa Przychodnia Zdrowia, zakład pracy „Karolina”, co przyczynia się do intensywnego ruchu pieszego.

W ramach realizacji zadania będzie wykonana:

  • Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych poprzez zwężenie jezdni,
  • Przebudowa chodników obustronnie przy zastosowaniu informacji fakturowej,
  • Wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości 20 metrów przed przejściem,
  • Właściwe oznakowanie przejścia dla pieszych,
  • Montaż dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych- oprawy typu LED.