Całkowita wartość inwestycji: 521 511,11 zł

Kwota dofinansowania : 200 000,00 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze wskazanego przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców.

Umowa z Wykonawcą została podpisana, prace zaplanowano do wykonania maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia m.in. poprzez wykonanie:

  • Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych,
  • Zwężenie pasów ruchu na drodze,
  • Zastosowanie progów zwalniających,
  • Przebudowa chodników obustronnie przy zastosowaniu informacji fakturowej,
  • Wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości 25,3 m w strefie przejść dla pieszych,
  • Właściwe oznakowanie przejścia dla pieszych,
  • Montaż dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych- oprawy typu LED.