Całkowita wartość inwestycji: 2 862 039,03 zł

Kwota dofinansowania (70%): 1 867 656,00 zł


Realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej jest ważny elementem rozwoju gospodarczego terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska.

Projekt obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 621 mb. Zakres robót:

- przygotowanie terenu pod budowę,

- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego,

- budowa kanału technologicznego,

- roboty instalacyjne KD, KS, WODA.

Rozpoczęcie robót: Grudzień 2022

Zakończenie robót: Październik 2023