Milion złotych będzie kosztować przebudowa parku miejskiego przy ul. 1 Maja. Wykonawca rozpoczął już prace.

W ramach inwestycji zostanie uporządkowana istniejąca zieleń i pojawią się nowe nasadzenia, zostanie utwardzony teren, a także zamontowane zostaną elementy małej architektury oraz oświetlenia. Powstaną nowe ścieżki, a fontanna zostanie odnowiona. Koszt prac to 999 854,70 zł. Planowany termin ich zakończenia to czerwiec 2024 r. Zadanie dofinansowano z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.