Koniec kadencji to dobry czas na podsumowanie, szczególnie, że w gminie Jaworzyna Śląska wiele się działo. Do użytku mieszkańców przy żwirowni oddano nowoczesne Centrum Rekreacji.

W ramach zadania powstał skate park, nieogrodzona siłownia zewnętrzna, ogrodzony plac z urządzeniami do ćwiczeń, częściowo ogrodzony plac o nawierzchni piaskowej i trawiastej z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych z ławkami, plac postojowy, leśna ścieżka zdrowia z 10 urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. Ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano nowe oświetlenie. Zamontowano monitoring.

Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony 254 tys. zł. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.